U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

Drs. Tom Zwaan benoemd tot Lid van het Bestuur van de Stichting Novum

Wij feliciteren Drs. Tom Zwaan met zijn benoeming tot Lid van het Bestuur van de Stichting Novum.

Tom Zwaan zal met ingang van oktober 2020 zitting nemen in het Bestuur.

Stichting Novum is een vermogensstichting die tot doel heeft het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten gericht op het welzijn van (meervoudig beperkte) slechtziende en blinde mensen in Nederland en daarbuiten. Novum is opgericht in 1984. Het vermogen is opgebouwd in de 175 jaar daarvoor uit donaties, legaten en beleggingsresultaten. Per eind 2019 bedroeg dit vermogen bijna € 114 miljoen.

Tot de belangrijkste taken van de Stichting Novum behoren het beheer van haar vermogen en vastgoed en het beoordelen en evalueren van projectaanvragen.

Er bestaat een nauwe samenwerking met Koninklijke Visio (het vroegere “Blindeninstituut”), dat meer dan 200 jaar geleden is opgericht. Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Visio ondersteunt met specialistische expertise mensen met een visuele beperking, bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen.

Vroeger waren Visio en Novum één geheel. Na 1984 zijn deze gesplitst in twee onafhankelijke organisaties die nauw samen werken.

Tom Zwaan studeerde na het gymnasium medicijnen in Amsterdam en Antwerpen. Daarna haalde hij een MBA. Vervolgens ging hij werken bij ABN, waarvoor hij vele jaren in het buitenland heeft gewerkt. In 2006 is hij bij ABN AMRO vertrokken om een Mastersstudie in Health Economics, Policy and Law aan de Erasmus te volgen. Daarna werd hij manager bij Twente Medisch Spectrum om vervolgens naar het St Antonius over te stappen als bedrijfskundig manager van het Hart- en Longcentrum.

In 2018 vertrok Tom bij het Antonius Ziekenhuis, maar sinds kort werkt hij er weer als directeur a.i. van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf St Antonius.

Wij feliciteren Tom en Novum van harte en wensen hen een vruchtbare en plezierige samenwerking toe.

 

Drs. Tom Zwaan
Drs. Tom Zwaan