U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

ASSESSMENTS

We helpen een Raad van Commissarissen met de juiste benoeming of beoordeling

Een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht wordt regelmatig geconfronteerd met een benoeming of moet als werkgever de Directie of Raad van Bestuur beoordelen.

 

Een individuele assessment door een objectieve buitenstaander kan dan een juist oordeel ondersteunen.

Intake en procedure

In een gesprek met (de Benoemingscommissie of de voorzitter van) de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht worden de criteria en eisen geformuleerd waar bij de assessment van de individuele commissaris of directeur naar moet worden gekeken. Beoordeeld moet worden waaraan die persoon nu en in de toekomst in zijn huidige of toekomstige functie of rol moet voldoen en over welke competenties hij/zij moet beschikken. En welke veranderende omstandigheden kunnen hierop van invloed zijn.

Interview

Wij bespreken al deze elementen met de betrokkene in een uitgebreid diepte interview dat wij met zijn tweeën houden. Wij stellen vast over welke competenties en ervaringen hij/zij beschikt en welke ontwikkelpunten eventueel aan de orde kunnen komen.

Referenties

Vaak worden referenties ingewonnen bij collega’s, meerderen en ondergeschikten (indien mogelijk) om bevestiging van competenties te verkrijgen.

Rapportage

Wij koppelen onze bevindingen terug naar de opdrachtgever en naar de betrokkene in een mondeling verslag. Een schriftelijke rapportage wordt verstrekt overeenkomstig de tevoren gemaakte afspraken hierover.

Feedback

In overleg wordt tenslotte bepaald wie wanneer feedback geeft aan de geïnterviewde (betrokken directeur of commissaris)

Neem contact met ons op