U KUNT ONS BEREIKEN VIA EMAIL EN TELEFOON

SEARCH van Commissarissen

We helpen onze opdrachtgever om de juiste keuze te maken.

Het vak van toezichthouder vraagt naast relevante ervaring en kennis vooral rolvastheid en de juiste attitude. Cruciaal is de inpasbaarheid van de nieuwe collega in het team.

 

Wij besteden veel aandacht aan deze elementen. Soft skills zijn veel belangrijker dan vaak gedacht. Profiel is meer dan wat op papier is beschreven. Het gaat om de werkelijke behoefte van de organisatie en van het team.

Werkwijze

Wij besteden veel aandacht aan de vaststelling van profiel en procedure en helpen onze opdrachtgever om op bovengenoemde criteria de juiste keuze te maken.

De opdrachten worden door ons gezamenlijk met zorg uitgevoerd (vier ogen en oren principe), vanaf de intake tot aan benoeming en on boarding.  Het is maatwerk en daar handelen wij naar.

Omdat wij ons beperken tot toezichthouders kunnen wij elke opdracht volledige aandacht geven. Dit komt de alertheid en snelheid ten goede.

Intake en Longlist

Na de intake bespreken wij binnen enkele weken de longlist met de opdrachtgever. Hierbij besteden wij veel aandacht aan diversiteit (50/50 man/vrouw), leeftijd, afkomst, maar ook persoonlijkheid. Door mogelijke kandidaten te bespreken krijgt het profiel een gezicht en kunnen de voorkeuren (en vooroordelen) bespreekbaar worden gemaakt.  Deze bespreking mondt uit in een shortlist.

Shortlist en gesprekken

Wij benaderen vervolgens de kandidaten van deze shortlist, interviewen gezamenlijk de geïnteresseerden en stellen vast of de kandidaten voor presentatie in aanmerking komen. Wij bespreken de mitsen en maren, de risico’s en met name waarin de toegevoegde waarde van de kandidaat voor de Raad in kwestie kan worden gezien.

CV’s en presentatie

Wij presenteren de best gekwalificeerde kandidaten door middel van een uitgebreid cv, voorzien van onze introductie. Daarin beschrijven wij waarom de kandidaat in de functie/rol en in het team zou kunnen passen en welke vragen open staan. Wij zijn, indien mogelijk,  vervolgens altijd aanwezig bij en tijdens de kennismakingsgesprekken met de (selectiecommissie van de) opdrachtgever.

Selectie en benoeming

Als procesbegeleider spelen wij nadrukkelijk een rol bij de uiteindelijke selectie en wij bewaken zorgvuldig het besluitvormingsproces. Wij begeleiden nauwgezet zowel de opdrachtgever als de kandidaat bij de vervolgprocedure. Wanneer de benoeming een feit is koppelen wij terug naar alle personen die wij in de procedure hebben gesproken en wij berichten de voorgestelde kandidaten omtrent de redenen waarom zij uiteindelijk toch niet zijn geselecteerd.

Nazorg

Een passend introductietraject is essentieel voor een geslaagde aanvaarding van de nieuwe rol. Een benoeming is bovendien pas geslaagd als na enige tijd kan worden vastgesteld door beide partijen dat de samenwerking zich op gezonde wijze ontwikkelt. Wij houden dan ook met opdrachtgever en kandidaat contact om te kunnen vast stellen dat sprake is van een vruchtbare samenwerking.

Wanneer de benoeming een feit is koppelen wij terug naar alle personen die wij in de procedure hebben gesproken.

 

Neem contact met ons op